محمد قراگوزلو: از تی پارتی و فران ناسیونال تا خانه ی کارگر

این جا اما ایران است. “مرزی پر گهر”. این جا فرانسه ی مارین لوپن و فران ناسیونال نیست. با این حال تهران اول مه ۹۴ چه قدر به جبهه ی ملی و “ایل – دو – فرانس” و “آنن – بومون”مانسته است. نماینده گانی از نورد پا دوکله و تهران با آرای جمع قابل توجهی از کارگران به مجلس رفته اند تا حافظ منافع ملی باشند و برای کارگران خودی شغل ایجاد کنند. علیرغم تفاوت های صوری همه ی رویکردهای طبقاتی یک سان هستند …. (دنباله…)

تجمع دانشجویان بسیجی دانشگاه امیرکبیر: رفسنجانی اجازه سخنرانی در این دانشگاه را ندارد

(دنباله…)

نیروهای زمینی عربستان عدن در یمن را اشغال کردند

گزارش‌ها حاکی است که نیروهای ائتلاف، به رهبری عربستان سعودی، به منظور مقابله با شورشیان شیعه حوثی، یگان‌هایی از نیروهای ویژه زمینی خود را در شهر عدن در یمن مستقر کرده‌اند. …. (دنباله…)

دیده‌بان حقوق بشر: عربستان در یمن از بمب‌ خوشه‌ای استفاده کرده

(دنباله…)

وال‌استریت ژورنال: کشورهای خلیج فارس به‌ازای حمایت از توافق هسته‌ای، از آمریکا سامانه‌های نظامی و تضمین‌های امنیتی طلب کرده‌اند

(دنباله…)

جعفر عظیم زاده: در دفاع از کارگران مهاجر افغانستانی

این اولین بار نیست که نهادهای دست ساز کارگری به عریان ترین شکلی، کارگران مهاجر افغانی را مورد تهاجم قرار می دهند، بویژه که اتفاق دیروز در مراسم دولتی اول ماه مه، موضوعی در حاشیه این مراسم نبود، بلکه کل این مراسم را نمایندگی کرد. …. (دنباله…)

احد قربانی دهناری: چرا روحانیت شیعه و پادوهای آنها قابل اعتماد نیستد؟

این نوشته نگاهی دارد به چند توجیه نظری دروغگوئی از دیدگاه روحانیت شیعه. …. (دنباله…)