مسافرت ۵۳ هزار ایرانی در چهارماه گذشته به آنتالیای ترکیه

(دنباله…)

مهاجرت گسترده از شهرستانها به پایتخت

کارگران ایران همگی در راه تهران …. (دنباله…)

سکوت نهادهای نظارتی در مقابل تبلیغ کالاهای وارداتی به‌ اسم ایرانی

(دنباله…)

تظاهرات علیه دولت اردوغان پس از حادثه معدن

شماری از مردم ترکیه در اعتراض به ناکارآمدی دولت در حادثه معدنی در غرب این کشور، دست به تظاهرات زدند. …. (دنباله…)

هاله صفرزاده: بازخوانی دو اعتصاب معلمان دهه‌ی ۴۰ و ۸۰ شمسی

معلمان از قدرت بسیج‌کننده منحصر به فردی در سطح جامعه برخوردارند این موقعیت به خاطر وضعیت شغلی آنان است که از یک طرف به عنوان بزرگترین نیروی کار مزدی دولتی با حاکمیت در ارتباطند و از سوی دیگر اکثریت جامعه را به خاطر شغل معلمی مخاطب قرار می‌دهند این موقعیت، از ظرفیت تاثیرگذاری فراوانی برخوردار است به شرطی که خود معلمان نسبت به جایگاه و موقعیت خود آگاهی داشته باشند این آگاهی می‌تواند در شکل‌گیری تشکل‌های صنفی مستقل خود را متبلور نماید. …. (دنباله…)

محمد قراگوزلو: روحانی بر صراط راستِ احمدی نژاد

از زمانی که هیات حاکمه ی ایران “همه با هم” تصمیم گرفتند که روند معکوس سازی آب و برق و نان و آموزش و بهداشت و درمان و انرژیِ “رایگان” را با شتاب و تحت امرِ برتون وودز به سوی یک بازار آزاد شیک هایکی- فریدمنی به فرجام برسانند و با دستان نامرئی بازار آزاد عزیز و مقدس این دنیا و آن دنیای مردم را آباد کنند…. شش دولت در راس قوه ی مجریه  و ابزار سرکوب و مجری سیاست های طبقه ی حاکم بوده است. هیچ یک از این دولت ها در نئولیبرالیزاسیون اقتصاد ایران کم ترین اختلافی نداشته اند. بحث ها حول و حوش شیب است. …. (دنباله…)

بهرام قدیمی: در باره اعتصاب معلمان در مکزیک

گفت و گو با دوتن از رهبران جنبش معلمان مکزیک …. (دنباله…)

انتقاد شدید عفو بین الملل از رواج شکنجه در جهان

سازمان عفو بین‌الملل دولت‌ها را در سراسر جهان متهم کرده است که به تعهدات خود در مورد متوقف کردن شکنجه عمل نمی‌کنند و به شکلی روزافزون به توجیه شکنجه به بهانه تأمین امنیت ملی خود می‌پردازند. …. (دنباله…)