بهرام رحمانی: نگاهی به انتخابات شهرداری ها در ترکیه و تحولات آن کشور!

روند حوادث در ترکیه، آینده سیاسی این کشور را در پرده ای از ابهام فرو برده است از لحاظ اقتصادی نیز تاثیرات فراوانی بر ارزش لیره داشته است و ارزش آن را بیش از هر موقع دیگری کاهش داده است. و این امر نارضایتی های زیادی در میان تجار و صاحبان صنایع ایجاد کرده که حامیان اصلی حزب حاکم عدالت و توسعه به شمار می آیند. باید دید که آیا در آینده زنگ ها برای عدالت و توسعه و اردوغان به صدا در خواهد آمد یا خیر؟ …. (دنباله…)

آرژانتین انگلیس را متهم به نظامی کردن جزایر فالکلند و تبدیل آن به پایگاه هسته ای ناتوکرد

رئیس جمهور آرژانتین در انگلستان را متهم به نظامی کردن جزایر فالکلند کرده و مدعی شد این جزایر تبدیل به پایگاهی هسته ای برای ناتو شده اند. …. (دنباله…)

اکثر آراء هیات‌های حل اختلاف به نفع کارفرما صادر می‌شوند

همسویی دولت و کارفرمایان …. (دنباله…)

بیش از ۱۵۰٫۰۰۰ نفر تا امروز در سوریه کشته شده‌اند

(دنباله…)

با رای یک دادگاه در ترکیه سایت تویتر بار دیگر باز شد

(دنباله…)

پایان توفانی و ناموفق مذاکرات فلسطینیان و اسراییل

(دنباله…)

سومین دور مذاکرات کارشناسی ایران و١+۵ آغاز شد

(دنباله…)

اسماعیل نوری علا: معناهای دوگانهء انتخاب

هدف از نوشتن این مقاله پرداختن صرف به حادثهء نکبت بار «همه پرسی فروردین پنجاه و هشت» نیست بلکه چون بنظر می رسد که دیر یا زود، و چه بخواهیم و چه نه، زمان فروپاشی حکومت اسلامی و تشکیل یک «دولت موقت» یا «گذار ِ» دیگر نیز فرا خواهد رسید و موضوع رفراندوم و انتخابات نیز دیگرباره در دستور کار قرار خواهد گرفت باید ببینیم که از حادثهء سال پنجاه و هشت، و سوابق آن، برای رویاروئی با حادثهء سال نامعلومی که در انتظار ملت ما نشسته است، چه درس هائی می توان گرفت. …. (دنباله…)