مصاحبه با عابد توانچه، فعال سابق دانشجویی به مناسبت روز دانشجو

دانشگاه چیزی جدای از جامعه نیست. رکود و سرخوردگی جامعه سبب رکود در فعالیت دانشجوئی است. اگر می‌بینید که در جائی با وجود رکود در جامعه، جنبش دانشجوئی فعال بوده است دلیل آن این است که در تحلیل و شناخت آن جامعه دچار مشکل هستیم و نمی‌توانیم تضاد‌های پنهان و حاد شده را در زیر پوسته آرام یک جامعه بی تحرک ببینیم. …. (دنباله…)

هیگل: برغم توافق هسته ای واشنگتن با تهران، ۳۵ هزار سرباز آمریکایی در خلیج باقی می مانند

(دنباله…)

رونی کاسریلز: چگونه توافق نامه جاه طلبانه کنگره ملی آفریقا، فقیرترین های آفریقای جنوبی را فروخت

آفریقای جنوبی مدرن یک جامعه ی کامل نیست. برابری کامل- اجتماعی و اقتصادی- وجود ندارد؛ و کنترل ثروت کشور در دستان عده ای معدود باقی مانده؛ بنحویکه چالشها و ناکامیهایی جدید سربرآورده است. بازماندگانِ نبرد ضد آپارتاید همچون من در سایه ی چنین نومیدی ای از خویش میپرسند که آیا آن ایثار و ازخودگذشتگی ارزشش را داشت. پاسخم آری است …. (دنباله…)

بیکاری ۴۰ هزار کارگر ساختمانی در همدان تا پایان سال جاری

(دنباله…)

بازرسان آژانس برای بازدید از کارخانه آب سنگین اراک وارد ایران شدند

ایران می‌گوید در تاسیسات اراک فقط برای مصارف پزشکی پلوتونیوم تولید خواهد کرد …. (دنباله…)

کهنه‌ترین هواپیماهای دنیا در ایران

(دنباله…)

جهادی‌های خارجی از ‘مخفیگاه‎‌های جنوب ترکیه’ به سوریه نفوذ می‌کنند

(دنباله…)

یاور: گفت و گو در خواب‌گاه

چون آقایان تصور می‌کنند تسلط بر انرژی اتمی تسلط بر یک انرژی مدرن و ارزان است که این تصور با واقعیت فاصله دارد. سال‌ها‌ست که دارندگان این انرژی پی برده اند، این انرژی هم پر هزینه است و هم، عوارض آن از فواید آن بیشتر است؛ ولی ما چون همیشه آخر قافله‌ی دانش بشری هستیم و یک پای‌مان در گذشته باقی مانده است، تصور می‌کنیم کشف بزرگی کرده‌ایم و …. (دنباله…)