ناصر آقاجری: سرمایه داری سنتی – مالی

چرا لیبرال‌ها که ظاهراً به دموکراسی اعتقاد باید داشته باشند، دیکتاتوری‌ها را که با کمک نیروهای پنهان امپریالیستی (فراماسیونرها و … ) حکومت‌های استبدادی را در منطقه تداوم می‌بخشند و کوچک‌ترین تشکل، حتی صنفی، را با خشونت و وحشی‌گری به نابودی می‌کشند، به نقد و چالش نمی‌کشند؟ ولی چماق‌شان را بر سر مردم بدون تریبون می‌کوبند؟ …. (دنباله…)

تقی روزبه: جنگ قدرت، وزیرامورخارجه را روانه بیمارستان کرد!

درهرم فوقانی قدرت کشکمش های حادی از جمله پیرامون مذاکره با آمریکا و قدرت های بزرگ درجریان است.  پیروزی روحانی درانتخابات پایان جدال ها نبود، بلکه آغازگر نبردهای تازه ای هم بود …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: اسلام و حقوق طفل و کودک در ایران!

در حکومت اسلامی ایران، نه تنها اطفال را تشویق به ازدواج می کنند، بلکه حتا اخیرا قانونی و نهادینه کردن تجاوز جنسی به «اطفال» فرزندخوانده توسط مجلس ارتجاعی آن نیز به تصویب رسیده است. اقدامی به غایت غیرانسانی و وحشیانه و در عین حال تکان دهنده و شرم آور! …. (دنباله…)

گزارشی از وضعیت بهداشتی زندان مرکزی بندرعباس

وضعیت بهداشت در زندان بندرعباس بسیار نگران کننده است و بهداری زندان فاقد دارو و وسایل پزشکی است. …. (دنباله…)

گزارشی از وضعیت زندانیان عقیدتی- سیاسی اهل سنت در زندانهای ایران

طبق آخرین گزارشات هم اکنون ۱۹۵ زندانی عقیدتی- سیاسی اهل سنت در ۹ زندان ایران در شرایط اسف‌باری نگهداری می‌شوند. …. (دنباله…)

سیف زاده: اقدامات غیرقانونی قضات در رسیدگی به پرونده های زندانیان سیاسی

سیدمحمد سیف زاده در نامه ای به دادگستری تهران با اشاره به روند غیرقانونی رسیدگی به پرونده ها از دادگستری خواسته است: در صورتیکه پرونده را به دادگاه و قاضی مستقل در غیر شعبات مستقر در دادگاههای انقلاب خیابان معلم ارجاع فرمایند و وفق مقررات قانونی مارالاشعار محاکمه گردم. …. (دنباله…)