فیلم مستند شاهدان چشم‌بندزده – کاری از رضا علامه‌زاده

شاهدا ن چشمبند زده” ‍ فیلم مستند ی است که قصه گویان آن سال‌ها در سیا هچال های جمهوری اسلامی بسر برده اند. “شاهدان چشمبند زده”، که خود هم قربانی و هم شاهد ماجراهای زندان بوده‌اند ، با طرح این مساله که رویکرد حاکمان ایران به مذهب برای تشدید اعمال خشونت در زندان، ویژگی زندان‌ حکومت اسلامی است، به شرح نظرات و تجارب خود می پردازند و گوشه‌های ناگفته و ناشنیده زندان‌های سیاسی جمهوری اسلامی را برای بیننده ترسیم می‌کنند. …. (دنباله…)

رها عسکری زاده: زنانی که زندگی را از زیر آوار بیرون می‌کشند

گزارشی از مناطق زلزله زده آذربایجان …. (دنباله…)

نامه کیوان صمیمی، محمودیان و باستانی از زندان

آقای ضرغامی، این است واقعیت هتل درجه یک رجایی شهر …. اگر راست می گویید اجازه دهید خبرنگاران مستقل از این زندان بازدید کنند …. (دنباله…)

نامه محمدامین هادوی از بند ۳۵۰ اوین

این مسئولان، قابلیت دارند که در گزارش و آمار و نتیجه انتخابات هم دروغ بگویند …… دروغ سراسر کشور را در بر گرفته است؛ چرا همه ساکت اند؟ …. (دنباله…)