اشتغال ۵ میلیون نفر به صورت روز مزد و بدون بیمه

برآوردها حاکی از اشتغال ۵ میلیون نیروی روزمزد در کشور است که از هیچگونه حمایت قانونی از قبیل بیمه و حقوق مشخص برخوردار نیستند و روابط در این بخش عموما طبق عرف بازار کار شکل می‌گیرد. …. (دنباله…)

بزرگترین قرارداد گازی ایران-چین تا اطلاع ثانوی تعلیق شد

بزرگترین قرارداد ایران و چین به منظور ساخت یک کارخانه LNG به ارزش تقریبی ۲٫۶ میلیارد یورو به دلیل ناتوانی طرف چینی در تامین فاینانس خارجی تا اطلاع ثانوی تعلیق شد. …. (دنباله…)

پتروشیمی اصفهان تعطیل شد

این واحد پتروشیمیایی از ظرفیت تولید سالانه ۵۵ هزار تن بنزن، ۷۲ هزار تن تولوئن، ۲۲ هزار تن ارتوزایلین، ۴۴ هزار تن پارازیلین، ۷۵ هزار تن مخلوط زایلین ها و ۴۰ هزار تن انیدریدفتالیک برخوردار است. …. (دنباله…)

احضار سه تن از اعضای کانون صنفی معلمان کردستان به بازپرسی

سه تن از اعضای کانون صنفی معلمان کردستان به شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج احضار شدند. …. (دنباله…)

تقی روزبه: وقتی کرکس ها به پروازدرمی آیند!

توسل به شکنجه اوج خشونت عریان برای اعمال سلطه  و از مصادیق بدیهی آن است. نهایت مسخ شدگی و بیگانگی انسان با انسان و باسرشت اجتماعی خود وهم نوعانش است که حقا با آفریدن گونه ترازنوین و منحطی ازموجودی بنام”انسان”، او را از نظرکاربردخشونت و درندگی غیرقابل مقایسه با هرموجود دیگری درطبیعت می کند. …. (دنباله…)

فرانسه: تحریم‌ها علیه ایران باید افزایش یابد

لورن فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، روز جمعه ۱۰ شهریور گفت که در موضع ایران در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تغییری دیده نمی‌شود و به همین خاطر باید تحریم‌ها علیه ایران افزایش یابد. …. (دنباله…)

حضور همسر رئیس جمهور در”شب ایرانی” انجمن قلم آلمان

پلاکاتی با طرح پرستو فروهر  از مجموعۀ “کفش هایتان را در بیاورید”  به رهگذرانی که از جلو سالن کوچک “لیشت بورگ” در برلین گذر می کردند نشان می داد که امشب در این سالن “شب ایرانی” انجمن قلم آلمان برگزار می شود. …. (دنباله…)

اقتصاد سیاسی نیروی کار صنعت نفت در ایرانِ پس از جنگ نوشته محمد مالجو

متاسفانه در کشور ما و به خصوص در صنایع پایین دستی نفت وگاز و یا خودروسازی و غیره، هر چند سیاست های خصوصی سازی و رهای سازی نیروی کار با شدت هر چه تمام تر اجرا می شود، اما کارگران از ابتدایی ترین حقوق تشکل یابی محروم هستند و این مهم، جز با مبارزات پیگیر به دست نمی آید. …. (دنباله…)