سازمان افسری حزب توده ایران و کودتای ۲۸ مرداد

تازه ترین گفتگو با محمدعلی عمویی عضو سازمان افسران حزب توده ی ایران
امروز بعد از این ۵۹ سال عمیقا اعتقاد دارم که سیاست درست همین بود. ما باید همراه با دکتر مصدق، زیر پرچم دکتر مصدق، با شعار زنده باد دولت ملی قانونی مصدق اقدام می کردیم. به گمان من راه درست این بود …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: همبستگی تحسین برانگیز مردمی با زلزله زدگان، بی اعتنایی حکومت و خرافات مذهبی!

در مقابل این بی اعتنایی و گستاخی سران و مقامات حکومت اسلامی نسبت به زلزله زدگان، همبستگی بسیار وسیع و گسترده مردمی با زلزله زدگان در سراسر جامعه ایران راه افتاده است که قابل تقدیر و تحسین برانگیز است. …. (دنباله…)

بهروز سورن: جنگی مخرب و خانمانسوز و موقعیت چپ

بحران کنونی میان ایران و اسرائیل و متحدانش بواقع و بنابر سیاستهای غلط و پرخاش و خشونت در ارتباطات با غرب, مواضع غیر صلح آمیز و تحریک آمیز در رابطه با کشورهای همسایه و همچنین دخالت مستقیم و غیر مستقیم در درگیری های داخل کشور سوریه و سیاستگذاری ها در لبنان و نوار مرزی و یارگیری ها از میان کشورهای منطقه… ابعادی بخود گرفته است که واکنش قطعی اسرائیل و آمریکا و کشورهای عربی منطقه را بدنبال خواهد داشت. …. (دنباله…)

پـویـان انصـاری: بـه بهـانـهِ زلـزلـه … !

زلزله از اوست چون عادل است و مهربان /  شاید هم خشم طبیعت است بر زمین و زمان /  هرچه بود زیر خاک کرد تن و خانه و کاشانه ات را /  هرچند، زلزلهِ آخوندی  /  سالهاست زندگی و شـان تو انسان را، فنـا کرد …. (دنباله…)

کشف سه پهپاد ایرانی در حلب توسط مخالفان رژیم سوریه

انقلابیون سوری می‌گویند که جمهوری اسلامی علاوه بر پول و نیروی انسانی، هواپیماهای تجسسی بدون سرنشین نیز به رژیم بشار اسد می‌دهد. آنها سه پهپاد ایرانی در حال تعمیر را در آزمایشگاهی در شهر حلب پیدا کرده‌اند. …. (دنباله…)

ناصر زراعتی: از تهران تا قاهره، از طریقِ “کُهن دیارا”

در کمالِ تأسف و البته تحیّر، می‌بینم که خانم فرح دیبا (پهلوی) هنوز هم پس از گذشت سی و چند سال، متوجهِ چرایی سقوطِ آن نظام و وقوعِ آن انقلاب نشده‌اند؛ “انقلاب”ی که همسرِ تاجدارِ ایشان، در آن روخوانیِ تلویزیونیِ مشهور، اذعان داشتند “صدایِ” آن را شنیده‌اند و به‌عنوانِ “پادشاهِ ایران” نمی‌توانند با آن ـ که “انقلابِ مردمِ ایران”ش خواندند ـ مخالفتی داشته باشند! …. (دنباله…)