بیانیه بخشی از فعالان جنبش چپ ایران به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

ما به عنوان بخشی از فعالان جنبش چپ ایران، ضمن حمایت همه جانبه از تمامی شیوه های مبارزاتی کارگران ایران علیه نظام سرمایه داری، خواستار حقوق انسانی همچون “آزادی های اجتماعی، آزادی حق بیان و قلم، حق تشکل و اعتصاب؛ بیمه بیکاری، بیمه های اجتماعی، بازنشستگی، حق مرخصی با پرداخت دستمزد و حق اشتغال رسمی، لغو قوانین حقوقی و جزایی ضد کارگری موجود؛ آموزش و پرورش رایگان و همگانی؛ برابری کامل حقوق زنان و مردان در کلیه سطوح؛ آزادی و احترام به حقوق انسانی برای کارگران و همه توده های زحمتکش هستیم. …. (دنباله…)

تبعات سوءتغذیه کودکان کار در بزرگسالی گریبان‌گیرشان می‌شود

مدیر خانه کودک شوش در روز جهانی کارگر نسبت به وضعیت تغذیه کودکان کار در منطقه شوش تهران هشدار داد. …. (دنباله…)

درسالی مزین به نام تولید و کار هم از راهپیمایی کارگران جلوگیری شد

معاون دبیر کل خانه کارگر با انتقاد از عدم صدور مجوز راهپیمایى روز کارگر گفت: در سالی که مزین به نام تولید ملی و حمایت از سرمایه ملی شده است نباید از راهپیمایی کارگران که نشان دهنده و بیان کننده مشکلاتشان است جلو گیری می‌‌شد. …. (دنباله…)

مهرجویی، حاتمی، حقیقی و کریمی در حمایت از مهاجران افغان به مازندران می‌روند

چندی است که مساله سختگیری برای مهاجران افغان‌ آن هم از سوی مسوولان شکل دیگری به خود گرفته است و استان مازندران می‌خواهد پیشقراول اخراج آنان از ایران باشد. اما هنرمندان که در این مسایل معمولا به عنوان نبض تپنده جامعه عمل می‌کنند در این راه پیشقدم شده‌اند و نسبت به این اتفاق واکنش نشان داده‌اند و قصد دارند با حضور در شهرهای مختلف و در بین افغان‌های مقیم ایران جلوی خدشه‌دار شدن چهره کشور را با این حرکت‌های نادرست بگیرند. …. (دنباله…)

ضرورت ائتلاف طبقه کارگر با طبقه متوسط. مصاحبه با محمد مالجو کارشناس اقتصاد سیاسی

جایگاه جنبش کارگری در جنبش دموکراسی‌خواهی ایران کجاست؟ آیا این جنبش می‌تواند نقشی تعیین کننده در حرکت بزرگ دموکراسی‌خواهی ایفا کند؟ در این میان وظیفه طبقه متوسط در قبال طبقه‌ی کارگر چیست؟ …. (دنباله…)

بیانیه اتحاد بین المللی به مناسبت اول مه ۲۰۱۲

در سال ۱۳۹۰ بسیاری از فعالین کارگری را اخراج و بازداشت کرده و برای آنها حکم های سنگین زندان و محرومیت از فعالیت صادر کردند. با تهدید و ارعاب فعالین تشکلهای اندک مستقل کارگری را تحت بیشترین فشارها قرار دادند. اما این فشارها نه تنها موجب عقب نشینی کارگران نشد بلکه بر تعداد اعتراضات و اعتصابات و تظاهراتهای خیابانی کارگری در سال ۹۰ افزوده شد. …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: وضعیت دل خراش کودکان رنج و کار و خیابانی در ایران!

در اول می ۲۰۱۲ برابر با ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ روز جهانى کارگر، نگاهی می اندازیم به وضعیت دل خراش کودکان رنج و کار در ایران. …. (دنباله…)

بیانیه سه سندیکا و اتحادیه کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر

کارگران ایران خود را جزئی از طبقه ی کارگر جهانی می دانند که در برابر نظام سرمایه داری ایستاده اند. ضمن همبستگی با مبارزات جهانی کارگران و پشتیبانی از مبارزات مردم خاور میانه برای آزادی، هرگونه لشگرکشی و مداخله ی نظامی کشورهای سرمایه داری های علیه مردم منطقه را نه تنها رهایی بخش ندانسته بلکه آن را جهت تحت سلطه در آوردن بیشتر مردم منطقه برای سود بیشتر و حل بحران های نظام سرمایه داری می دانیم و آن را قویا محکوم می کنیم. …. (دنباله…)