تبعات سوءتغذیه کودکان کار در بزرگسالی گریبان‌گیرشان می‌شود

مدیر خانه کودک شوش در روز جهانی کارگر نسبت به وضعیت تغذیه کودکان کار در منطقه شوش تهران هشدار داد. ….

ایلنا:
به گزارش خبرنگار ایلنا، طلیعه حلم زاده در مراسمی که به مناسبت روزکارگر در انجمن حمایت از حقوق کودکان برگزار شد، اظهار کرد: کودکانی که مجبور به کار هستند بسیاری از ساعات شبانه روز را بیرون از منزل سپری می‌کنند و فرصت یا اجازه غذا خوردن را پیدا نمی‌کنند.

حلم زاده با بیان اینکه سوءتغذیه در سنین کودکی می‌تواند تبعات زیادی در دوران بزرگسالی کودکان کار داشته باشد، افزود: ما تنها قادر به تهیه یک وعده غذایی برای بعضی از این کودکان هستیم و متاسفانه تامین سایر وعده‌های غذایی این کودکان از توان ما خارج است.

او تعداد کودکان خانه کودک شوش را ۳۲ نفر اعلام کرد و گفت: تمامی این کودکان از تحصیل بازمانده‌اند و اکنون ۲۸ نفر از آنها به سواد آموزی می‌پردازند.

حلم زاده در خصوص مشکلات این کودکان گفت: یکی از اساسی ترین مشکلات بچه ها پوشش آنها در فصل سرما است که با مشاوره و خوشبختانه با حمایت بخش مددکاری برای زمانی که مشغول بکار هستند توانستیم برای آنها لباس تهیه کنیم.

حلم زاده از رفتار بعضی از مردم و کارفرمایان در خیابان‌ها و تولیدی‌ها نیز انتقاد کرد و افزود: بعضی رفتارها بسیار تکان دهنده و ناراحت کننده است و این رفتارهای منفی تاثیر به سزایی در روح و روان این کودکان داشته و در آینده نیز به دنبال خواهد داشت.

ارسال دیدگاه