استقلال جنوب سودان از امروز

جنوب سودان به عنوان جدید ترین کشور عضو سازمان ملل متحد، رسما از بخش شمالی جدا شده است. (دنباله…)

افزایش نرخ تورم و نگرانى مردم از سقوط ارزش پول ملى

خبرگزارى رویترز با انتشار گزارشى از وضعیت خرید و فروش و افزایش قیمت سکه در ایران، خرید و نگهدارى سکه را به عنوان راهى براى جلوگیرى از سقوط ارزش پول ملى از سوى ایرانیان خواند. (دنباله…)

سلب امنیت از شهروندان توسط نیروی انتظامی: پلمب ۷۰ عمده فروشی لباس در یک خیابان!

ماموران پلیس تهران در ادامه اجراى طرح تشدید امنیت اخلاقى روز پنجشنبه ۷۰ واردکننده و تولیدکننده عمده لباسهاى نامتعارف، مبتذل و مستهجن را در خیابان جمهورى پلمپ کردند. (دنباله…)