افزایش نرخ تورم و نگرانى مردم از سقوط ارزش پول ملى

خبرگزارى رویترز با انتشار گزارشى از وضعیت خرید و فروش و افزایش قیمت سکه در ایران، خرید و نگهدارى سکه را به عنوان راهى براى جلوگیرى از سقوط ارزش پول ملى از سوى ایرانیان خواند.

عصر ایران:
در این گزارش با اشاره به نگرانى هاى مردم از وضعیت اقتصادى کشور مى نویسد که قیمت سکه طلا با تاثیر پذیرى از افزایش قیمت جهانى طلا و وضعیت اقتصادى ایران در سال گذشته جهشى ناگهانى یافته و از ۳۱۲ هزار تومان در سال ۱۳۸۹ به ۴۵۵ هزار تومان در بهار سال ۱۳۹۰ رسیده است.

یک اقتصاد دان ایرانى که نخواسته نامش فاش شود درباره دلایل افزایش بیش از ۴۰ درصدى قیمت سکه در ایران در یک سال گذشته مى گوید :‌” یک دلیل این مساله این است که به دلیل محدود شدن فرصت هاى سرمایه گذارى از نظر مردم این کار به عنوان یک راه مطمئن تر براى سرمایه گذارى است و دلیل دیگر افزایش نرخ تورم و نگرانى مردم از سقوط ارزش پول ملى است “.

محمد یک کارگزار ۳۹ ساله بورس به رویترز مى گوید که به دلیل تشدید تحریم ها و از بین رفتن یا کمتر شدن امکان انتقال دارایى ها به دیگر کشورها براى سرمایه گذارى ، مردم راه دیگرى به جز خرید سکه براى سرمایه گذارى ندارند.

وى مى افزاید : ما مى توانیم سکه بخریم و در خانه نگه داریم و این طور احساس مى کنیم که امنیت دارایى هاى نقدى مان بیشتر تضمین مى شود.

یک فروشنده طلا در بازار تهران به خبرنگار رویترز مى گوید : عموما با افزایش قیمت ، تقاضا براى خرید در بازار کم مى شود اما در مورد طلا به نظر میرسد اوضاع به گونه دیگرى است به طورى که همزمان با افزایش قیمت آن در بازار، تقاضا براى خرید هم افزایش پیدا کرد”.

رویترز در ادامه گزارش خود تفاوت نرخ تورم موجود در ایران و کاهش نرخ سود سپرده هاى بانکى از سوى دولت را عامل دیگرى براى افزایش تقاضاى خرید طلا و سکه به عنوان یک راه براى سرمایه گذارى موجودى هاى نقدى کوچک مردم مى داند.

این گزارش مى افزاید کاهش نرخ سود سپرده هاى بانکى مردم را واداشت تا موجودى نقدى خود را از بانک ها خارج کنند و آن را تبدیل به کالایى کنند که همزمان با رشد تورم ارزش آن افزایش یابد و با توجه به وضعیت اقتصاد امروز ایران یکى از بهترین و مطمئن ترین این کالاها طلا و سکه است که قیمت آن همزمان با جهش تورم بالا مى رود.

این گزارش در ادامه به افزایش ۲۰۰ تومانى قیمت دلار در بازار ایران در ماه هاى گذشته اشاره مى کند و مى نویسد قیمت دلار در بازار تهران از ۱۰۵۰ تومان در اوایل سال به ۱۲۵۰ در ماه گذشته رسیده است که یکى از دلایل این امر هجوم مردم براى خرید ارزهاى خارجى به جاى نگهدارى ریال است .

رویترز مى نویسد افزایش قیمت طلا و سکه در بازار ایران در سال گذشته حتى بسیارى از ایرانیان را از برگزارى رسوم سنتى خود بازداشته و آنها را مجبور کرده رسوم خود را تغییر دهند یا آن را اجرا نکنند.

بر اساس این گزارش ایرانى ها طبق یک سنت در مراسم ازدواج نزدیکان خود و یا براى کادو دادن به نزدیکان خود سکه مى دهند اما افزایش قیمت سکه در سال گذشته بسیارى از ایرانیان را به تغییر رفتار واداشته ، چون بسیارى از آنها توان پرداخت ۴۵۵ هزار تومان براى خرید یک سکه طلاى ۸ گرمى را ندارند.

رویتزز به سخنان خانم ملوک امینى ۷۴ ساله یکى از شهروندان ساکن تهران اشاره مى کند که نگران تهیه کردن سکه طلا براى ازدواج نوه کوچکترش است .

این مادر بزرگ ایرانى به رویترز مى گوید به همه نوه هایش در مراسم ازدواجشان سکه طلا داده است و حالا باید براى نوه کوچکترش هم همین کار را بکند ، اما افزایش قیمت سکه سبب شده او بر خلاف سنت و رسم معمول در خانواده شان ، حتى به پرداخت کادوى نقدى به جاى سکه فکر کند.

ارسال دیدگاه