مادران کمپین، نامه درخواست خود برای رسیدگی به وضعیت نسرین ستوده را تحویل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه دادند

جمعی از مادران کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز، نامه درخواست خود برای پیگیری وضعیت نسرین ستوده، حقوقدان و عضو کمپین میلیون امضا، را به دفتر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تحویل دادند. (دنباله…)

صدها کارگر کارخانه « نورد و لوله صفا» اعتصاب غذا کردند

 صدها کارگر کارخانه « نورد و لوله صفا» در جاده تهران- ساوه، در پی پرداخت نشدن دو ماه حقوق شان دست به اعتصاب غذا زده اند. (دنباله…)

اعتصاب ۱۳۰۰ کارگر کارخانه لاستیک البرز تهران ادامه دارد

گزارش ها از تهران حاکیست که اعتصاب ۱۳۰۰ کارگر کارخانه لاستیک البرز تهران همچنان ادامه دارد. (دنباله…)

رتبه نخست ایرانی‌ها در استفاده از فیلترشکن

سه شنبه گذشته دویست و پانزده هزار و ششصد و چهل و شش نفر توانستند در ایران از سد فیلترهای اینترنتی بگذرند (دنباله…)

اسماعیل نوری علا: تفاوت بین مبارزهء رایج سیاسی و روند آلترناتیوسازی

آلترناتیو سازان، بی آنکه ارزش انواع گوناگون و رایج فعالیت های سیاسی را انکار کنند، به این نتیجه می رسند که، بر کنار از اینگونه مبارزان و فعالان، باید وقت و انرژی خود را بر روند آلترناتیو سازی متمرکز سازند. ولی باید توجه داشت که این «قطع» نه همیشگی است و نه پایان ماجرا. چرا که «آلترناتیو ساخته شده» از هیچ کدام این فعالیت ها و مبارزات بی نیاز نیست اما با آنها بصورت دیگری مواجه می شود. و این «صورت دیگر» چیست؟ (دنباله…)