صدها کارگر کارخانه « نورد و لوله صفا» اعتصاب غذا کردند

 صدها کارگر کارخانه « نورد و لوله صفا» در جاده تهران- ساوه، در پی پرداخت نشدن دو ماه حقوق شان دست به اعتصاب غذا زده اند.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران، در پی اعتصاب غذای کارگران این کارخانه که ۱۳۰۰ پرسنل دارد، کارفرما اعلام کرد دستمزدهای معوقه را تا چند روز آینده پرداخت خواهد کرد. کارگران کارخانه « نورد و لوله صفا» در ماه های گذشته نیز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان دست به اعتصاب زده بودند.

ارسال دیدگاه