فراخوان تجمع مجدد بازنشستگان تامین اجتماعی

۱۵ فروردین ساعت ۱۰:۳۰ صبح ….

——————————————————-

frakhan-bazneshaste

فراخوان تجمع مجدد بازنشستگان تامین اجتماعی

۱۵ فروردین ساعت ۱۰:۳۰ صبح
تهران: روبروی سازمان تامین اجتماعی
شهرستانهای نزدیک به تهران: اولویت با شرکت در تهران
سایر شهرستانها: مقابل اداره کل تامین اجتماعی

اجرای کامل قانون همسانسازی و عبور بازنشستگان از خط فقر ۱۲ میلیون و پرداخت همه مطالبات ( همراه با اولین حقوق ۱۴۰۰)   از خواسته های اولیه بازنشستگان است.

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.