انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته ی کرمانشاه: حمایت از اسماعیل عبدی، زندانیان سیاسی و عقیدتی وظیفه ی هر انسان شرافتمندی است

کانون صنفی فرهنگیان استان کرمانشاه، ستم مضاعف، سرکوب، تشدید رفتارهای آزاردهنده به ویژه تبعید زندانیان بر خلاف تبصره ۳ قانون دادرسی کیفری  و بدون درنظر گرفتن آئین نامه تفکیک و طبقه بندی زندانیان و نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان عادی مندرج در بند «الف» ماده ۶ قانون جرم سیاسی، را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان فعال مدنی، محیط زیستی، صنفی که تحت عنوان سیاسی- امنیتی دربند می باشند است. ….

—————————————————-

 معلم زندانی "اسماعیل عبدی"

معلم زندانی "اسماعیل عبدی"

حمایت از اسماعیل عبدی، زندانیان سیاسی و عقیدتی وظیفه ی هر انسان شرافتمندی است

حلول سال۱۴۰۰ بر همه ی فرهنگیان مبارک باد
متاسفانه در آستانه ی سال نو فرهنگی فرهیخته جناب اسماعیل عبدی نه تنها در کنار خانواده ی عزیزشان نبود بلکه با رفتارهای ایذایی و تحقیرآمیز و با دستانی بسته در راهرو مجتمع های قضایی، کلانتری و زندان در رفت و آمد و در مکانی نامناسب کنار مجرمین خطرناک محبوس بود.

از مسولین قضایی می خواهیم همچنانکه قول داده اندایشان را به محلی امن و مناسب با امکان دسترسی به کتاب و تلفن منتقل نمایند، یادآور می شویم که آقای عبدی مدت حبس شان را گذرانده اند بنابراین از مقامات قضایی درخواست می کنیم باسعه ی صدر امکان استفاده از ماده ی ۴۷۷ اعاده ی دادرسی را مهیا و شرایط آزادی نامبرده را فراهم نمایند.

بر همین اساس، کانون صنفی فرهنگیان استان کرمانشاه، ستم مضاعف، سرکوب، تشدید رفتارهای آزاردهنده به ویژه تبعید زندانیان بر خلاف تبصره ۳ قانون دادرسی کیفری  و بدون درنظر گرفتن آئین نامه تفکیک و طبقه بندی زندانیان و نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان عادی مندرج در بند «الف» ماده ۶ قانون جرم سیاسی، را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان فعال مدنی، محیط زیستی، صنفی که تحت عنوان سیاسی- امنیتی دربند می باشند است.

انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته ی کرمانشاه
فروردین ۱۴۰۰

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.