کتاب «علیرضا شکوهی و گروه ستاره سرخ» – تهیه و تدوین: م. دلاشوب

این جوانان که پس از دستگیری به نام “گروه ستاره سرخ” شهرت یافته بودند، در دادگاه های سربسته ی نظامی با محکومیت های سنگین و نامناسبی روبه رو شده اند! یکی از اعدامی ها نزد ماست. جوانی است برنا، سالم و بسیار باصفا، نامش علیرضا شکوهی و اهل بروجرد است. دانشجوست و بیش از بیست سال ندارد. موی خرمایی و چشمان عسلی او با تو حرف می زنند. چشمانش همواره می خندند. حتی حکم اعدام هم بر زلال دیدگانش سایه نینداخته است. ….

———————————————————

مقاله «علیرضا شکوهی و گروه ستاره سرخ» را در لینک زیر بخوانید:
http://lajvar.se/pdf/alireza-shokohi.pdf


alireza-shokohi

مقاله «علیرضا شکوهی و گروه ستاره سرخ» را در لینک زیر بخوانید:
http://lajvar.se/pdf/alireza-shokohi.pdf

———————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.