سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه: نوروزانه صاحبان سرمایه، اخراج کارگران است

بر اساس خبرهای دریافت شده قرار است تعداد زیادی از کارگران در آغاز سال جدید از کار اخراج شوند. ….

————————————————————

7tapeh-mosht

نوروزانه صاحبان سرمایه، اخراج کارگران  است

بر اساس خبرهای دریافت شده قرار است تعداد زیادی از کارگران در آغاز سال جدید از کار اخراج شوند. بر اساس این خبر، آمیلی جانشین اسد بیگی، لیستی را آماده کرده است که با تعداد زیادی از کارگران قرارداد جدید منعقد نشود.
همان‌طور که قبلا به اطلاع رسیده ایشان با همکاری کارفرمای ستم‌گر هفت‌تپه _اسد بیگی_ دستور اخراج #ابراهیم_عباسی را صادر کرده بود.

کارگران مبارز هفت‌تپه؛
برای دفاع از همکاران خود باید دست به اعتراض زد، نباید اجازه داد که کاسه‌لیسان و کارفرمایان استثمارگر، همکاران ما را از محل کار اخراج کنند. داشتن نان و کار، ابتدایی‌ترین حقوق هر انسانی است. با اتحاد و همبستگی در مقابل اخراج سازی‌ها باید ایستاد.

در آغاز سال جدید با اتحاد بیشتری نسبت به سال گذشته باید از حق و حقوق انسانی خود به دفاع بر خواست.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هر گونه اخراج‌سازی تحت هر عنوانی را محکوم کرده و از تمام مدافعین جنبش کارگری خواستاریم به این اخراج‌سازی‌ها اعتراض کنند.

زنده‌باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه
۲۹ اسفند ۱۳۹۹

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.