بازگرداندن شاپور احسانی راد به بند ۱۰ زندان تهران بزرگ

روز دوشنبه ۲۵ اسفندماه شاپور احسانی راد را از بند قرنطینه به بند ۱۰ در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ بازگرداند. ….

—————————————————————–

shapour-ehsanirad

بازگرداندن شاپور احسانی راد به بند ۱۰ زندان تهران بزرگ

روز دوشنبه ۲۵ اسفندماه شاپور احسانی راد را از بند قرنطینه به بند ۱۰ در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ بازگرداند.

روز چهارشنبه ۲۰ اسفند شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به همراه پویا قبادی دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ توسط افسر نگهبانی و به دستور ریٔیس زندان در اقدامی تبیهی به سالن ۶ که بند قرنطینه تیپ ۲ است منتقل شده بودند که امروز هر دو این زندانیان به بند قبلی خود بازگردانده شده‌اند. سالن قرنطینه مکان بسیار خطرناکی برای این زندانیان بود و به جز آلودگی شدید بهداشتی چند زندانی مشکوک به کرونا آنجا نگهداری میشدند.

دلیل اینگونه برخورد به این زندانیان سیاسی تاکنون مشخص نیست و به خود آنان نیز هیچ توضیحی داده نشده است.

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.