بیانیه روزنامه‌نگاران مستقل ایران در باره دستمزد ۱۴۰۰

حداقل مزد و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۰ درحالی ۴میلیون و ۱۹۰ هزار تومان تعیین شده که این رقم حتی با رقم سبد معیشت توسط شورایعالی کار یعنی ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان فاصله‌ای قریب به ۳ میلیون تومانی دارد. اگرچه رقم سبد معیشت تعیین شده از سوی شورایعالی کار با معیارهای سازمان بین‌المللی کار نیز همخوانی ندارد و در برخی ضرایب به نفع کاهش رقم سبد تخفیف داده شده است. ….

——————————————————————-

Dastmozd_mozd_Kargar

بیانیه روزنامه‌نگاران مستقل ایران در باره دستمزد ۱۴۰۰

دستمزد ۱۴۰۰ تعیین شد
براساس مصوبات جلسه شورایعالی کار، برای حداقل بگیران، دریافتی کارگران ۳۹ درصد افزایش یافت. به این ترتیب، دستمزد برای کارگری با ۱.۳ فرزند با احتساب بن ۶۰۰ هزار تومانی، سنوات ۱۴۰ هزار تومانی و حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی به ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان رسید.

با افزایش ۳۹ درصدی، پایه مزد ماهانه به ۲ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان رسید. برای سایر سطوح نیز افزایش ۲۶ درصدی و مقدار ثابت روزانه ۸۲۷۸۵ ریال (ماهانه ۲۴۸۳۵۵۵ ریال) مصوب شد.

حداقل مزد و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۰ درحالی ۴میلیون و ۱۹۰ هزار تومان تعیین شده که این رقم حتی با رقم سبد معیشت توسط شورایعالی کار یعنی ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان فاصله‌ای قریب به ۳ میلیون تومانی دارد. اگرچه رقم سبد معیشت تعیین شده از سوی شورایعالی کار با معیارهای سازمان بین‌المللی کار نیز همخوانی ندارد و در برخی ضرایب به نفع کاهش رقم سبد تخفیف داده شده است.

پیش از این تشکل‌های مستقل کارگری رقم ۱۲ میلیون تومان را برای حداقل دریافتی کارگران اعلام کرده بودند. رقمی که ما اعلام کردیم برای یک زندگی حداقلی به آن نیاز داریم. با این‌حال حتی بنا بر قانون کار نیز حداقل دستمزد کارگری باید بر اساس نرخ تورم سالانه و میانگین سبد معیشتی خانوار تعیین شود اما حداقل دستمزد۱۴۰۰ همچون دستمزد سال جاری با آن فاصله چشمگیر و محسوسی دارد. این درحالی است که افرادی از انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران، ضمن عادی سازی دستمزد زیر خط فقر، استثمار نیرو کار را تنها راه نجات حیات رسانه عنوان می‌کنند.

رسالت روزنامه نگاران و اهالی رسانه این است که در چنین شرایطی، چه در مقام کارگر چه در مقام رکن چهارم دموکراسی، صدای محذوفان، فرودستان و طبقه کارگر باشند و پرده از این پروژه فقیرسازی و کشتار سیستماتیک بردارند و مقابل دولت و صاحبان سرمایه که تنها ذینفعان رقم حداقل دستمزد هستند، بایستند. همانطور که کامیارفکور در تجمع هفته گذشته مقابل وزارت کار حضور یافت.

روزنامه‌نگاران مستقل ایران

——————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.