اعتراض کارگران ایران مایه تبریز به تعطیلی کارخانه

به گفته کارگران؛ دلیل برپایی این اعتراض بی‌تفاوتی مدیران کارخانه و مسئولان استانی در قبال درخواست کارگران برای ادامه فعالیت کارخانه و مشخص شدن وضعیت شغلی کارگران است. ….

—————————————————–

iran-mayeh

اعتراض کارگران ایران مایه تبریز به تعطیلی کارخانه

از روز شنبه ۲۳ اسفند ماه جاری تعدادی از کارگران کارخانه ایران مایه تبریز (گلمایه) در مخالفت با تصمیم کارفرما برای تعطیلی کارخانه و از دست دادن امنیت شغلی خود مقابل کارخانه تجمع کردند.
به گفته کارگران؛ دلیل برپایی این اعتراض بی‌تفاوتی مدیران کارخانه و مسئولان استانی در قبال درخواست کارگران برای ادامه فعالیت کارخانه و مشخص شدن وضعیت شغلی کارگران است.

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.