اکثریت مردم سوئیس به ممنوعیت پوشیده برقع و نقاب در اماکن عمومی رای دادند

مردم سوئیس به ممنوعیت پوشیدن “برقع” و “نقاب” توسط زنان مسلمان در مکان های عمومی رای دادند. ….

———————————————————–

7009

اکثریت مردم سوئیس به ممنوعیت پوشیده برقع و نقاب در اماکن عمومی رای دادند

مردم سوئیس به ممنوعیت پوشیدن “برقع” و “نقاب” توسط زنان مسلمان در مکان های عمومی رای دادند. حزب راستگرای “مردم سوئیس” با استناد به شعار “اسلام رادیکال را متوقف کنید!” پیشنهاد همه پرسی درباره ممنوعیت پوشش صورت را مطرح کرد.

یکی ازگروههای اسلامگرای سوئیس گفته که امروز “روزی سیاه” برای مسلمانان است.
دولت گفته بود که نباید نحوه پوشش زنان را به آن ها تحمیل کرد.

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.