إعلامییۀ سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان: در تقبیح و نکوهش قتل فجیع کارگران کارخانۀ گج ننگرهار

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان ضمن محکومیت و نکوهش شدید این جنایت هولناک یاد کارگران جانباخته را گرامی می‌دارد و به خانواده های این جانباخته‌گان، به طبقۀ کارگر و مردم آزادی‌خواه در افغانستان مراتب تسلیت اش را ابراز می‌دارد. ….

———————————————————————

إعلامییۀ سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان
در تقبیح و نکوهش قتل فجیع کارگران کارخانۀ گج ننگرهار

چهارشنبه شبِ هفتۀ گذشته هفت تن از کارگران که به تازه‌گی در یک کارخانۀ گچ در ولسوالی سرخ‌رود ولایت ننگرهار برای تأمین زنده‌‌گی و امرار معاش خانواده های‌ شان با دستمزد ناچیز روزانه، ۳۰۰ افغانی، استخدام شده بودند از سوی جانیان اسلامی به صورت فجیع و با دستان بسته به قتل رسیدند. قربانیان این رویداد هولناک و فاشیستی که همه جوان هستند و ۳ تن از آن‌ها نیز برادران همدیگر بودند؛ همه باشنده‌گان ولایت‌های بامیان و غزنی بودند.

مردم و فعالان اجتماعی در شهر بامیان نسبت به این جنایت ددمنشانه در مقابل دفتر «کمیسیون مستقل حقوق بشر» این ولایت دست به اعتراض زدند. این معترضان با سر دادن شعارهایی چون «کمیسیون حقوق بشر! صدا شوید برای کارگر»، «ای رییس کشور! کارگر به جان رسیده» و «ای رییس کشور! کارد به استخوان رسیده» قتل این کارگران محروم و بی‌دفاع را محکوم کردند. آنان همچنان حکومت را متهم به بی‌توجهی نسبت به جان شهروندان ساختند.

این اولین بار نیست که جانیان اسلامی و حامیان شان دست به جنایت و توحش لجام‌گسیخته می‌زنند؛ ارعاب جامعه و انقطاب مردم بر اساس تعلقات تباری و مذهبی بخشی از استراتژی ارتجاع اسلامی از جمله طالبان و داعش طی این چند دهه و به ویژه این چند سال اخیر بوده است. دولت پوشالی که خود در گرداب فروپاشی دست و پا می‌زند ناتوان‌تر از آن است که بتواند آسایش و امنیت مردم را تأمین نماید. کارگران و فرودستان جامعه نه تنها که قربانی فقر و فلاکت اقتصادی، بیکاری و بیماری اند، بلکه بار سنگین جنگ و جنایت و کشتار این دو صف و نیروی ارتجاعی و حامیان شان را نیز به دوش می‌کشند.

باید به این ددمنشی و قساوت پایان داده شود و این کار فقط از عهدۀ جنبش متحد و متحزب طبقۀ کارگر و آزادیخواه بر می‌آید؛ نباید به نهادها و مجامع دولت بورژوایی و نهادهای بین‌المللی توهم داشت؛ یک چنین انتظاری، انتظار واهی و غیرواقعی است. هیولای اسلام سیاسی این سپاه وحشت و بربریت در هیأت طالبان و داعش… محصول پروژه ها و استراتژی سرمایه‌داری جهانی است. در واقع قاتلان هم طبقه‌یی های ما از جمله این هفت تن کارگر تنها طالبان و یا سایر جریان‌های اسلام سیاسی نیستند بلکه بورژوازی جهانی به همین اندازه شریک این جنایت و بربریت است.

طبقۀ کارگر و فرودستان جامعه اعم از زن و مرد برای خلاصی و رهایی از این وضعیت چاره‌یی جز تشدید مبارزه، تشکل‌یابی و اعتراض ندارند. سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان ضمن محکومیت و نکوهش شدید این جنایت هولناک یاد کارگران جانباخته را گرامی می‌دارد و به خانواده های این جانباخته‌گان، به طبقۀ کارگر و مردم آزادی‌خواه در افغانستان مراتب تسلیت اش را ابراز می‌دارد.

ننگ و نفرین ابدی نثار قاتلان و جانیان اسلامی!
یاد کارگران به خون خفته گرامی باد!
مرگ بر سرمایه‌داری!
زنده باد سوسیالیسم!

شورای مرکزی سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان
۱۶ حوت ۱۳۹۹؛ ۶ مارچ ۲۰۲۱

sosialisthaye-kargari

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.