دلنوشته ماشا اکبری، پرستار

پرستاران را چه فرض کرده اید؟ قرن هاست دوران بردگی سر آمده است. بندگی هم فقط زیبنده خالق هستی است. اگر زندانی هستیم تا بدانیم؟ فرق ما با آقابالای قاچاق فروش چیست که سه تن تریاک را بار سایپا کرد و از جیرفت آورد تا دشت سیلاخور و آنجا بخاطر یک اتفاق لو رفت و دستگیر شد و حبس ابد خورد و اینک با چک و سند و پابند الکترونیکی آزاد و رها است و حتا در یکی از ادارات شهر کار هم پیدا کرده. مثل یک آدم شرافتمند می آید و می رود و می خندد ….

—————————————————-

delneveshte

دلنوشته پرستار

حضرات جمع شده اند و فکرهایشان را ریخته اند روی هم که چطور گند بزنیم به این ته مانده حال و روز پرستاران و متفق القول به این جمع بندی رسیده اند که هفته اول و هفته دوم، حال گیری حسابی نیست. امسال اعلام کنید که هفته اول کشیک ها در هفته دوم حق خروج از شهر را ندارند و هفته دوم کشیک ها هفته اول باید در شهر حضور داشته باشند!
جرم ناکرده و دادگاه نارفته ما محکوم شده ایم  و پابند الکترونیکی به پایمان بسته اند!

اصلا ما هیچ، ما به فنا، ما نفله، نگاهی به اطرافتان بکنید، خدا را شکر مملکت کم کارمند ندارد، با کدام صنف و حرفه و شغل چنین کینه توزانه برخورد می شود؟ بجز مجرمان زندانی فقط یک مورد دیگر را نام ببرید تا زندگی بی برنامه و وقت بی ارزش ما و خانواده هایمان را فدای همین یک تصمیم کارشناسی شده اتان بکنیم!

پرستاران را چه فرض کرده اید؟ قرن هاست دوران بردگی سر آمده است. بندگی هم فقط زیبنده خالق هستی است.

اگر زندانی هستیم تا بدانیم؟ فرق ما با آقابالای قاچاق فروش چیست که سه تن تریاک را بار سایپا کرد و از جیرفت آورد تا دشت سیلاخور و آنجا بخاطر یک اتفاق لو رفت و دستگیر شد و حبس ابد خورد و اینک با چک و سند و پابند الکترونیکی آزاد و رها است و حتا در یکی از ادارات شهر کار هم پیدا کرده. مثل یک آدم شرافتمند می آید و می رود و می خندد. دید و بازدید می رود. شانه به شانه زن و بچه اش خرید می کند. ملک و مال می فروشد و فقط حق خروج از شهر را ندارد! دقیقا مثل من، مثل ما، مثل همکاران من. با این تفاوت که ما از مشتقات تریاک فقط پوکه آمپول مورفینش را دست گرفته ایم و آقا بالا سه تن تریاک جابجا کرده است. نه خدا وکیلی موقعیت آقا بالا از ما پرستاران بهتر نیست؟ کیفر ما از کیفر آقابالا بیشتر نیست به نظر شما؟!

ماشا اکبری پرستار

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.