علیرغم پرداخت یک ماه از حقوق کارگران شرکت «تراورس»، کارگران کماکان یک و نیم ماه دستمزد و چندین ماه حق بیمه را طلبکارند

شرکت «تراورس» یک ماه از مطالبات معوقه کارگران واحد نگهداری را پرداخت کرد اما کارگران هنوز یک و نیم ماه دستمزد و چندین ماه حق بیمه تامین اجتماعی سال جاری را طلبکارند. ….

——————————————————-

travers

عکس از آرشیو

علیرغم پرداخت یک ماه از حقوق کارگران شرکت «تراورس»، کارگران کماکان یک و نیم ماه دستمزد و چندین ماه حق بیمه را طلبکارند

کارگران ابنیه فنی تراورس می‌گویند: صبح روز سه‌شنبه (۵ اسفند ماه) آن‌ها معادل یک ماه از دو نیم ماه معوقات مزدی خود را دریافت کردند.

این کارگران که شمار آن‌ها به حدود ۵ تا ۷هزار نفر می‌رسد، درباره سرنوشت دیگر مطالبات خود گفتند: در حال حاضر غیر از یک ماه معوقات مزدی پرداخت شده که مربوط به نیمی از دستمزد آذر و نیمی از دستمزد دی ماه سال جاری است، هنوز ۵۰ درصد از حقوق دی ماه و حقوق بهمن و چندین ماه حق بیمه تامین اجتماعی ما پرداخت نشده است. آن‌ها گفتند: علاوه بر معوقات یاد شده، هنوز از پرداخت بخشی از عیدی و پاداش و برخی کمک‌های نقدی و غیرنقدی کارفرما به کارگران خبری نیست.

کارگران ابنیه فنی تراورس با بیان اینکه هر ماه از معوقات مزدی خود را با تاخیر یک الی دو ماهه دریافت می‌کنیم، افزودند: همکاران ما در برخی نواحی ریلی به بی‌توجهی کارفرما به وضعیت معوقات مزدیشان همچنان معترض هستند.
کارگران در ادامه تصریح کردند: مهمترین موضوع مورد اعتراض این کارگران، پرداخت نشدن همزمان حقوق در همه مناطق ریلی است. برخی از کارگران این نواحی هنوز حقوق یک ماه کاملی که سایر واحد‌ها امروز دریافت کرده‌اند را هنوز نگرفته و مدعی‌اند ۵۰ درصد حقوق امروز برایشان واریز نشده است.

آنها با بیان اینکه این حقوق صرفا برای کارگران نگهداری واریز شده و کارگران کارخانجات تراورس و کارکنان اداری هنوز دریافتی نداشته‌اند، در ادامه درباره وضعیت پرداخت عیدی خود افزودند: کارگران همه مناطق عیدی شش ماهه نخست سال جاری خود را گرفته‌اند و فقط عیدی نیمه دوم سال آنها باقی مانده است.

یکی از کارگران همچنین از اجرا نشدن طرح تجمیع و طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران ابنیه فنی انتقاد کرده و در ادامه گفت: سالهاست که کارگران پیمانکاری ابنیه فنی پیگیر اجرای طرح تجمیع و طبقه‌بندی مشاغل خود هستند اما به دلیل نبود نماینده صنفی؛ اجرای این طرح‌ها عملیاتی نشده است.

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.