قیمت بعضی انواع سوسیس و کالباس در سوپرمارکت های تهران

قیمت هر کیلوگرم از فرآورده‌های گوشتی و پروتئینی آماده در سوپر مارکت‌ها تا نزدیکی ‌۲۰۰ هزار تومان رسیده است
بیکن گوشت فرانسوی – ۲۵۰ گرم  ۶۰۰۰۰ تومان ….

—————————————————

6845

قیمت بعضی انواع سوسیس و کالباس در سوپرمارکت های تهران

در پی گرانی گوشت و روی آوردن مردم به محصولات جایگزین، قیمت سوسیس و کالباس به مرز ۲۰۰ هزار تومان رسید!
افزایش ۳ درصدی قیمت فرآورده‌های گوشتی و پروتئینی آماده یا نیمه‌آماده مثل کالباس و سوسیس، قیمت هر کیلوگرم از این محصولات را در سوپر مارکت‌ها تا نزدیکی ‌۲۰۰ هزار تومان بالا برده است.

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.