گزارش یک بازنشسته از تجمع ۲۶ آبان تهران

- اینهمه بیعدالتی هرگز ندیده ملتی
- کشتی بازنشسته چرا به گل نشسته؟
- دولت خیانت میکند. مجلس حمایت میکند
- بازنشستگان اتحاد اتحاد، تهرانی شهرستان اتحاد اتحاد.
- زحمتکشان بیدارند از تبعیض بیزارند. ….

—————————————————-

6833

گزارش یک بازنشسته از تجمع ۲۶ آبان تهران

امروز ۲۶ بهمن تجمع اعتراضی سراسری  بازنشستگان در اقصی نقاط کشور از جمله تهران، اصفهان، کرج، مشهد، تبریز، کرمانشاه، اراک، سنندج، شیراز،  نیشابور، لرستان،  خرم آباد، اهواز ، بجنورد ، ایلام ، کرمان ، اردبیل ، شوش دانیال ، زنجان و… یکی از پر شور ترین تجمعات در سال ۹۹ بود.

در تهران مقابل مجلس خیل جمعیت معترض و مقاوم  تن به هیچ یاوه گویی ندادند. تجمع کنندگان خشمگین، علیه تبعیض، دروغگویی و وعده های بی پایه و اساس متولیان امر، مرتبا شعار میدادند:

- اینهمه بیعدالتی هرگز ندیده ملتی
- کشتی بازنشسته چرا به گل نشسته؟
- دولت خیانت میکند. مجلس حمایت میکند
- بازنشستگان اتحاد اتحاد، تهرانی شهرستان اتحاد اتحاد.
- زحمتکشان بیدارند از تبعیض بیزارند.

تمامی بازنشستگان از صندوقهای متفاوت، بر وحدت خود تاکید کردند.

بعد از گذشت بیش از دوساعت  از تجمع بازنشستگان قصد راهپیمایی از مجلس  بطرف سازمان برنامه و بودجه را داشتند  که یکی از نمایندگان مجلس بیرون آمد و شروع به سخنرانی به دفاع از مجلسیان و مقصر نشان دادن روحانی نمود؛ اما بازنشستگان با هوشیاری تمام مانع سخنرانی او شدند و شعار دادند:

- دولت خیانت میکند   مجلس حمایت میکند.
- مجلس ؛ دولت/ بس است فریب ملت

سپس جمعیت بطرف ساختمان برنامه و بودجه براه افتاد و در مسیر خود شعار میداد و با مشت گره کرده بطرف مجلسیان که از پنجره ها ناظر بودند ، همچنان شعار میدادند.

در مقابل برنامه و بودجه هم با شعا:

نوبخت بیا بیرون و …اینهمه بیعدالتی …
و….صندوق بازنشسته… خیابان را از آن خود کردند.
شعار “تنها کف خیابون بدست میاد حقمون” در پایان تجمع تکرار و تکرار شد و

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.