تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران

امروز یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹، شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهرهای مختلف در مقابل ساختمان اداره کل تامین اجتماعی شهر خود تجمعات اعتراضی برپا کردند. ….

——————————————————-

6833

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران

امروز یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹، شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهرهای مختلف در مقابل ساختمان اداره کل تامین اجتماعی شهر خود تجمعات اعتراضی برپا کردند.

بازنشستگان معترض برخی از مطالبات خود را افزایش مستمری های دریافتی در موازات خط فقر، اجرای قانون همسان سازی حقوق، اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، رفع مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال و همچنین محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان آور در محاسبات متناسب سازی، عنوان کردند.

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.