در سالگرد انقلاب سپاه سه موشک بالستیک خود را به نمایش گذاشت

در سالگرد انقلاب سپاه سه موشک بالستیک خود را به نمایش گذاشت.
به گزارش رسانه‌های داخلی، سپاه موشک‌های بالستیک ذوالفقار بصیر، دزفول و قیام را به نمایش گذاشته است.
آمریکا، عربستان و کشورهای اروپایی بشدت از برنامه موشکی ایران و توسعه آن انتقاد می‌کنند و آن را خطری برای ثبات منطقه خاورمیانه می‌دانند. ایران در مقابل برنامه موشکی خود را دفاعی و بازدارنده می‌خواند و می‌گوید “به هیچ وجه” درباره این موضوع مذاکره نخواهد کرد.

آمریکا، عربستان و کشورهای اروپایی بشدت از برنامه موشکی ایران و توسعه آن انتقاد می‌کنند و آن را خطری برای ثبات منطقه خاورمیانه می‌دانند ….

———————————————————–

mooshak

در سالگرد انقلاب سپاه سه موشک بالستیک خود را به نمایش گذاشت

به گزارش رسانه‌های داخلی، سپاه موشک‌های بالستیک ذوالفقار بصیر، دزفول و قیام را به نمایش گذاشته است.

آمریکا، عربستان و کشورهای اروپایی بشدت از برنامه موشکی ایران و توسعه آن انتقاد می‌کنند و آن را خطری برای ثبات منطقه خاورمیانه می‌دانند. ایران در مقابل برنامه موشکی خود را دفاعی و بازدارنده می‌خواند و می‌گوید “به هیچ وجه” درباره این موضوع مذاکره نخواهد کرد.

———————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.