مبارزات دهقانان هندی علیه سیاستهای نئو لیبرالی دولت هند هم چنان ادامه دارد

نیروهای نظامی هند در اطراف شهر دهلی خندق‌های متعددی حفر کرده‌‌اند تا مانع از ورود کشاورزان به شهر شوند. کشاورزان برای مقابله با دولت مودی و طبقه‌ی مسلط هند، در همین خندق‌ها گل و گیاه می‌کارند. ….

—————————————————–

6773

مبارزات دهقانان هندی علیه سیاستهای نئو لیبرالی دولت هند هم چنان ادامه دارد

کشاورزان هندی در ادامه اعتراضات سراسری خود در این کشور، در ۲۵ ایالت این کشور جاده‌ها و بزرگراه‌ها را مسدود کردند. بزرگراه‌هایی که تا همین سه ماه پیش شاهد حرکت خودروها در شش خط بود، حالا به خانه و کاشانه کشاورزانی تبدیل شده که نسبت به قوانین جدید کشاورزی معترض هستند. در ادامه تظاهرات و اعتراضات کشاورزان هندی، روز شنبه ۶ فوریه جاده‌ها و بزرگراه‌ها در ۲۵ ایالت این کشور از سوی کشاورزان مسدود شد. دولت تمام توان خود را برای ممانعت از رسیدن به کشاورزان به پایتخت به کار بسته است و رسانه‌های جریان اصلی کماکان به سکوت خود در قبال خروش زحمت‌کشان هند ادامه می‌دهند.

دولت برای جلوگیری از رسیدن و ورود کشاورزان به دهلی به هر تاکتیکی متوسل شده است؛ از جمله حفر خندق و استقرار دیوارهای بتونی. دولت هند هم از حمایت طبقه‌ی کارگر در شرایط بحران اقتصادی خودداری و هم با دستاویز قرار دادنِ “فاصله‌گذاری اجتماعی”، اعتراضات را سرکوب می‌کنند. طی هفته‌های اخیر ۲۰۰میلیون کارگر و کشاورز هندی بزرگترین اعتصاب در تاریخ بشریت را سازمان دادند تا نشان دهند که اصلاحات نئولیبرالی دولت هند، آن‌ها را بیش از پیش فقیر و هستی‌شان را با مخاطره‌ی جدی مواجه خواهد ساخت. تاکنون نه تنها هیچ پاسخی به این اعتراضات داده نشده بلکه دولت و رسانه‌های جریان اصلی از هیچ تلاشی برای انعکاس نیافتن صدای کشاورزان معترض دریغ نکرده‌اند. بدیهی است که اتاق فکرها در هند تا واشنگتن نگران مخدوش شدن چهره‌ی کذائی “بزرگ‌ترین دموکراسی جهان” هستند.

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.