دو شهروند کُرد جمعا به ١٠ سال حبس تعزیری محکوم شدند

دو شهروند کُرد جمعا به ١٠ سال حبس تعزیری محکوم شدند
به گزارش خبرگزاریهای کردی دو شهروند کرد به نامهای هاشم مرادی و اسماعیل محمدپور اهل روستای شین آباد از توابع پیرانشهر از سوی دادگاه انقلاب این شهرستان هرکدام به ۵سال حبس تعزیری محکوم شدند
اتهام این دو شهروند همکاری با احزاب کرد اپوزیسیون ایران ذکر شده است.
هاشم مرادی اواخر آبان‌ماه پس از احضار به اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و روز شنبه هشتم آذرماه پس از اتمام دوران بازجویی با قرار وثیقه آزاد شده بود.
اسماعیل محمدپور (حاجی عبدالله) شامگاه یکشنبه ۲۵ آبان‌ بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز شنبه ۸ آذر پس از اتمام دوران بازجویی با قرار وثیقه آزاد شده بود.
بازداشت شهروندان کرد بدستور قضاییه ولایت فقیه از ابتدای سال جدید میلادی به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
تنها در ماه اول سال ۲۰۲۱ دستکم ۱۱۵شهروند بازداشت شدند.

دو شهروند کرد به نامهای هاشم مرادی و اسماعیل محمدپور اهل روستای شین آباد از توابع پیرانشهر از سوی دادگاه انقلاب این شهرستان هرکدام به ۵سال حبس تعزیری محکوم شدند. ….

———————————————

6765

دو شهروند کُرد جمعا به ١٠ سال حبس تعزیری محکوم شدند

به گزارش خبرگزاریهای کردی دو شهروند کرد به نامهای هاشم مرادی و اسماعیل محمدپور اهل روستای شین آباد از توابع پیرانشهر از سوی دادگاه انقلاب این شهرستان هرکدام به ۵سال حبس تعزیری محکوم شدند. اتهام این دو شهروند همکاری با احزاب کرد اپوزیسیون ایران ذکر شده است.

هاشم مرادی اواخر آبان‌ماه پس از احضار به اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و روز شنبه هشتم آذرماه پس از اتمام دوران بازجویی با قرار وثیقه آزاد شده بود.

اسماعیل محمدپور (حاجی عبدالله) شامگاه یکشنبه ۲۵ آبان‌ بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز شنبه ۸ آذر پس از اتمام دوران بازجویی با قرار وثیقه آزاد شده بود.

بازداشت شهروندان کرد بدستور قضاییه ولایت فقیه از ابتدای سال جدید میلادی به طرز چشمگیری افزایش یافته است. تنها در ماه اول سال ۲۰۲۱ دستکم ۱۱۵شهروند بازداشت شدند.

————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.