نهاد کودکان مقدمند: جمهوری اسلامی می‌خواهد یک کودک دیگر را اعدام کند!

علی ارژنگی سه سال است که با کابوس چوبه دار در زندان است
نهاد کودکان مقدمند از همه نهادهای مدافع حقوق کودک و علیه اعدام و مردم آزادیخواه، بویژه در شهر اردبیل می‌خواهد علی ارژنگی و خانواده مستأصل او را تنها نگذارید. با اعتراض و حمایت از علی و خانواده‌اش مانع اجرای این حکم ضد بشری شوید. علی ارژنگی نباید اعدام شود! ….

————————————————————-

6684

جمهوری اسلامی می‌خواهد یک کودک دیگر را اعدام کند!

علی ارژنگی سه سال است که با کابوس چوبه دار در زندان است

سه سال پیش در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، علی ارژنگی ۱۷ ساله متولد ۱۴ بهمن ماه ۱۳۷۸ به جرم قتل دستگیر شد. مانند همه کودکان دستگیر شده، در اداره  آگاهی شکنجه شد تا قتل را به گردن بگیرد. او در همه مراحل بازجویی و بازپرسی اعلام کرد که قصد دفاع از خود داشته است و به قصد و با نقشه از پیش مرتکب قتل نشده است.
علیرغم اینکه وکیل مدافع علی ارژنگی بر اساس اصل دفاع از خود او را بی‌گناه و پرونده را مغشوش اعلام کرد، قاضی پرونده در حالی که او کودکی بیش نبود برای تأیید رشد عقلی او را به پزشکی قانونی که تحت امر و همدست دادگاه است فرستاد. رشد عقلی او تأیید شد. شعبه ۳ دادگاه کیفری یک، ویژهٔ اطفال و نوجوانان اورا به جرم قتل عمد به اعدام محکوم کرد و دیوان عالی کشور نیز آنرا  تأیید کرد.

خانواده و مادر علی که دو پای خود را از دست داده و تنها با پای مصنوعی قادر به حرکت است، به دلیل عدم بضاعت مالی نتوانستند رضایت شاکی را که خواهان دریافت یک میلیارد تومان دیه است بر‌آورده کنند. با فروختن همه اموالشان تا کنون تنها قادر به تهیه دویست میلیون تومان شدند. علی ارژنگی پس از سه سال حبس در بند جوانان زندان اردبیل در انتظار چوبه دار شب را به صبح می‌رساند. دادگاه برای رضایت شاکی تا اردیبهشت ماه به او خانواده‌اش مهلت پرداخت دیه داده است.

جمهوری اسلامی علیرغم پیوستن به کنوانسیون جهانی دفاع از حقوق کودکان که مجازات اعدام کودکان را قویاً منع می‌کند. جزو معدود کشورهایی است که کودکان را با مجازات اعدام به قتل می‌رساند. در عین حال سازمان عفو بین‌الملل بارها پزشکی قانونی را بخشی از قوه قضائیه دانسته که در نقض مکرر حقوق و حیات کودکان با دادگاه‌ها همدست است.

علی ارژنگی در ‌آخرین تلاش برای نجات از اعدام، با ارسال فایل صوتی از زندان خطاب به وجدانهای بیدار و همه نهادها و فعالین و مدافعین حقوق کودک و علیه اعدام، اعلام کرده است خانواده او قادر به تأمین مبلغ دیه نیست و از همگان می‌خواهد برای توقف حکم اعدام او تلاش کنند.

قوانین ارتجاعی قصاص و دیه عملاً اجرای عدالت را به یک معامله کثیف و ضد انسانی بدل می‌کند و خانواده شاکی را به قاتل و اجرای حکم قتلی دیگر را به دست آنها می‌سپارد.

نهاد کودکان مقدمند از همه نهادهای مدافع حقوق کودک و علیه اعدام و مردم آزادیخواه، بویژه در شهر اردبیل می‌خواهد علی ارژنگی و خانواده مستأصل او را تنها نگذارید. با اعتراض و حمایت از علی و خانواده‌اش مانع اجرای این حکم ضد بشری شوید. علی ارژنگی نباید اعدام شود!

نهاد کودکان مقدمند
۱۰ بهمن ۱۳۹۹ – ۲۹ ژانویه ۲۰۲۱

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.