پرواز جدید بمب افکن های استراتژیک آمریکا درنزدیکی مرزهای ایران

دو هواپیمای بمب افکن  نیروی هوایی آمریکا روز چهارشنبه یک پرواز بدون توقف دیگر از ایالات متحده به سوی خاورمیانه مرزهای ایران انجام دادند و سپس به مبدأ حرکت خود بازگشتند ….

———————————————————-

6657

پرواز جدید بمب افکن های استراتژیک آمریکا درنزدیکی مرزهای ایران

در شرایط افزایش تنش واشنگتن و تهران، دو هواپیمای بمب افکن استراتژیک B-52H Stratofortress نیروی هوایی آمریکا روز چهارشنبه یک پرواز بدون توقف دیگر از ایالات متحده به سوی خاورمیانه مرزهای ایران انجام دادند و سپس به مبدأ حرکت خود بازگشتند.

این مطلب ناظران هواپیمایی آمریکایی و انگلیسی که مسیر حرکت هواپیماهای بمب افکن استراتژیک را از طریق سیگنال های ارسالی از سوی آنها تعقیب می کردند، در شبکه های اجتماعی اطلاع دادند. در عین حال خاطرنشان می شود که با توجه به فرستنده های روشن بمب افکن های آمریکایی که مسیر و نوع هواپیما را نشان می دهد ، این ماموریت نظامی به وضوح ، یک نمایش قدرت بوده است.

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.