کتاب آشنایی با سازمانهای چپ در ایران (۲)، نوشته مراد دلاشوب

«اتحادیه کمونیستهای ایران/ سربداران/ حزب کمونیست ایران (م.ل.م)» ….

———————————————————-

6640

آشنایی با سازمانهای چپ در ایران (۲)

«اتحادیه کمونیستهای ایران/ سربداران/ حزب کمونیست ایران (م.ل.م)»

مراد دلاشوب

دریافت کتاب آشنایی با سازمانهای چپ در ایران (۲) از آدرس زیر
http://lajvar.se/pdf/etehadiye-komonistha-delashob.pdf

———————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.