پرونده سه معترض حوادث آبان ماه ۲۰ اسفند رسیدگی می شود

پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه بازداشتی آبان ۹۸، برای رسیدگی دوباره به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب ارجاع شده است. این سه توسط سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ایران به اعدام محکوم شده بودند. ….

———————————————————

پرونده سه معترض حوادث آبان ماه ۲۰ اسفند رسیدگی می شود

حسین تاج، وکیل مدافع محمد رجبی یکی از معترضان حوادث آبان ماه پارسال، از تعیین زمان رسیدگی به پرونده موکل خود و دو نفر دیگر از متهمان این پرونده در روز ۲۰ اسفندماه خبر داده است. آقای تاجر به خبرگزاری ایسنا گفته است: “جلسه رسیدگی به پرونده محمد رجبی و امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی ۲۰ اسفندماه در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی شهسواری برگزار خواهد شد.”

پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه بازداشتی آبان ۹۸، برای رسیدگی دوباره به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب ارجاع شده است. این سه توسط سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ایران به اعدام محکوم شده بودند.

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.