توییتهایی که مولود حاجی زاده را به زندان محکوم کرد!

برای اینکه نوشتم چرا در آبان ۱۵۰۰ نفر را کشتید یکسال حبس گرفتم، برای اینکه گفتم چرا به هواپیما شلیک کردید، به جزای نقدی محکوم شدم ….

——————————————————————

moloud-hajizadeh

توییتهایی که مولود حاجی زاده را به زندان محکوم کرد!

مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار در رشته توییتی نوشت: «برای اینکه نوشتم چرا در آبان ۱۵۰۰ نفر را کشتید یکسال حبس گرفتم، برای اینکه گفتم چرا به هواپیما شلیک کردید، به جزای نقدی محکوم شدم، حالا دو سال حکم پرونده قبلی هم از تعلیق درآورده‌اند و بنا به اجرایش دارند.»

مولود حاجی‌زاده نوشت که سال گذشته ماموران امنیتی دو بار به منزل او رفته، خانه را تفتیش کرده و سایل شخصی او را بردند و پس از مدتی وسایل تخریب شده به او بازگردانده شده است! وی همچنین نوشت: «سه ماه برای کار اجباری به یک آسایشگاه اعصاب و روان فرستاده شده و از روی کتاب‌‌هایی که به او دادند باید رونویسی می‌کرده است.» این روزنامه‌نگار همچنین تاکید کرد که در این مدت بارها بازجویی شده است!

————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.