مدیر کل سازمان بهداشت جهانی: تا کنون ۳۰ میلیون دوز واکسن در ۴۷ کشور با درآمد بالا توزیع شده است

فقط یک کشور با درآمد پائین از واکسن بهره مند شده است. ….

————————————————————–

vaksen

مدیر کل سازمان بهداشت جهانی: تا کنون ۳۰ میلیون دوز واکسن در ۴۷ کشور با درآمد بالا توزیع شده است

تولید و تأیید چندین واکسن ایمن و موثر کمتر از یک سال پس از جداسازی و تعیین توالی این ویروس، یک موفقیت علمی حیرت انگیز است. اما تأیید چند واکسن اول به معنای انجام کار نیست. واکسن های بیشتری در مرحله تولید است که باید اطمینان حاصل شود در این صورت دوزهای کافی برای واکسیناسیون همه داریم.

ما باید مراقب نابرابری ها باشیم و باید به عمد سرمایه گذاری در ظرفیت های منطقه ای را تقویت کنیم تا مسابقه نابرابر کشور های فقیر و غنی را در زمین بازی مقابله با کرونا مساوی کنیم و برای حل برخی از چالش ها همکاری معناداری داشته باشیم. در حالت ایده آل، این واکسن ها  باید تک دوز و نیازی به زنجیره سرد نداشته باشند و قابل تولید در مقیاس بزرگ باشند.

جهان به منظور پاسخگویی به تقاضای جهانی و پایان شیوع COVID-19 به انواع واکسن هایی  نیاز دارد که در جمعیت های مختلف جهان کارایی موثر داشته باشند.

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.