موضوع: بی اخلاقی و تجاوز به حقوق معنوی فعالان بازنشستگی به نام دفاع از حقوق بازنشستگان!

در شرایطی که کارگران و بازنشستگان ایران، تحت بیشترین تضییقات و فشار سیاست های نولیبرالی قرار دارند و هر گونه حرکتی برای ایجاد تشکل های مستقل در معرض سرکوب قرار می گیرد، در شرایطی که  اتحاد گروه های پراکنده کارگری و بازنشستگی، یک  ضرورت مبرم جنبش حق خواهانه ما است، متاسفانه افرادی در نهایت بی مسئولیتی و بی اخلاقی، آرم گروه «اتحاد سراسری بازنشستگان ایران» را سرقت  کرده‌ و آن را لوگوی گروه موهوم «گروه بازنشستگان پایتخت و سراسری» در فضای مجازی قرار داده و اعلام موجودیت کرده اند ….

—————————————————-

etehad-bazneshastegan

قابل توجه بازنشستگان و کارگران عزیز!

موضوع: بی اخلاقی و تجاوز به حقوق معنوی فعالان بازنشستگی به نام دفاع از حقوق بازنشستگان!

در شرایطی که کارگران و بازنشستگان ایران، تحت بیشترین تضییقات و فشار سیاست های نولیبرالی قرار دارند و هر گونه حرکتی برای ایجاد تشکل های مستقل در معرض سرکوب قرار می گیرد، در شرایطی که  اتحاد گروه های پراکنده کارگری و بازنشستگی، یک  ضرورت مبرم جنبش حق خواهانه ما است، متاسفانه افرادی در نهایت بی مسئولیتی و بی اخلاقی، آرم گروه «اتحاد سراسری بازنشستگان ایران» را سرقت  کرده‌ و آن را لوگوی گروه موهوم «گروه بازنشستگان پایتخت و سراسری» در فضای مجازی قرار داده و اعلام موجودیت کرده اند.
مدیران «گروه پایتخت وسراسری» در برابر اعتراض و تذکر ما به این سرقت آشکار، به سیاق ماموران امنیتی از ما مدارک و سابقه فعالیت قانونی! طلب کرده اند! درحالی که به خوبی میدانند که امکان فعالیت برای هیچ گروه اجتماعی بطور قانونی وجود ندارد و خود نیز بهمین خاطر،یک تشکل غیر رسمی ایجاد کرده اند .

پس از اعتراض به  پدیده ی سرقت معنوی آرم اتحاد سراسری بازنشستگان ایران به ادمین های  آن گروه ، مدیر ارشد گروه( آقای فراهانی )گفت  در صورتی که اتحاد سراسری بازنشستگان ایران نشان دهد که قدمت و تاریخ اش پیش از تشکیل “گروه بازنشستگان پایتخت و سراسری”بوده  است در استفاده از آرم تجدید نظر خواهدشد، ولی متاسفانه ، علیرغم  ارسال آرم و تاریخ رونمایی آن که به سال ۱۳۹۷ تعلق دارد ، ادمین آن گروه  از پذیرش خطای خود  و حذف آرم سرقت شده از گروه شان خودداری کردند .

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران در تمام سالهای فعالیت اصولی خود براساس منشور مصوب با استقلال کامل و بدور از ماجراجویی، سیاست زدگی و فروغلطیدن در رقابت های تنگ نظرانه،  به کار  آگاهی رسانی، و تلاش در جهت سازمانیابی گروههای متفرق بازنشستگان  پرداخته است و گاه، براساس ضرورت و درک متقابل از موضوعات مورد اشتراک با سایر مدافعان حقوق بازنشستگان ، همکاری برابر حقوق با گروه های همسو را به پیش برده است .حال نیز  می کوشد تا با دفاع از حقوق معنوی خود ، خطرات ناشی از این رفتار غیر مسوولانه را به همه فعالان و مدافعان حقوق بازنشستگان  هشدار دهد.

چنین رفتارهایی با هدف استفاده وبهره برداری  از موقعیتی که دیگران در راستای منافع کارگران و زحمتکشان بازنشسته ایجاد کرده اند در بهترین حالت، فرصت طلبیِ تفرقه افکنانه و کودکانه است و بی شک از نگاه کنشکری صنفی، کاری ناپسند ومحکوم است .

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، یک بار دیگر، این رفتار فرصت طلبانه و ناسالم را باهر انگیزه ای که صورت گرفته باشد محکوم می کند و خواهان حذف آرم خود از نام و نشان گروه جدید «گروه بازنشستگان  پایتخت و سراسری» و پایان دادن به این رفتار ها از سوی اقدام کنندگان آن در اسرع وقت است.

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
https://t.me/etehadesarasari

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.