فراخوان اتحاد بازنشستگان: در تجمع ۲۱ دی ماه شرکت می‌کنیم!

تجمعات اعتراضی یکشنبه ۲۱ دی بازنشستگان در تهران و شهرستان‌ها در پیگیری و استمرار مطالبات ۱۴ دی برگزار می‌شود و ما در آن شرکت می‌کنیم. ….

———————————————-

etehad-bazneshastegan

در تجمع ۲۱ دی ماه شرکت می‌کنیم!

پس از تجمعات اعتراضی گسترده‌ی بازنشستگان در ۱۴ دی بار دیگر در ادامه‌ی این تجمع و پیگیری مطالبات آن یکشنبه ۲۱ دی تجمعاتی در تهران مقابل مجلس و در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها در مقابل استانداری‌ها و فرمانداری‌ها برگزار می‌شود.

در تجمع ۱۴ دی به تبعیض و اجحاف آشکار نسبت به بازنشستگان تامین اجتماعی در خصوص افزایش ناچیز دستمزد، به پائین‌تر بودن سطح افزایش حقوق و مستمری از تورم و گرانی کمرشکن، به از دست دادن قدرت خرید بسیاری از کالاهای اساسی، به حذف عملی بسیاری از خدمات بیمه‌ای و انداختن آن به دوش بازنشستگان به نام «بیمه تکمیلی» و به تفرقه اندازی در  میان بازنشستگان اعتراض کردیم.

ما خواستار به رسمیت شناختن مطالبات خود از جمله؛ پایان دادن به تبعیض در میان بازنشستگان، منطبق شدن حقوق و مستمری با نرخ تورم و تامین اجتماعی بر پایه‌ی سبد معیشت شدیم اما به صدای اعتراض بازنشستگان توجه نکرده‌ و به مطالبات ما پاسخ نداده‌اند. تجمعات اعتراضی یکشنبه ۲۱ دی بازنشستگان در تهران و شهرستان‌ها در پیگیری و استمرار مطالبات ۱۴ دی برگزار می‌شود و ما در آن شرکت می‌کنیم.

۹۹/۱۰/۱۹
اتحاد بازنشستگان

———————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.