بی‌خبری از وضعیت سلامتی جوانمیر مرادی

تا روز ۱۶ دیماه و پس از گذشت ۳ روز از دستگیری جوانمیر مرادی، فعال کارگری توسط نیروهای لباس شخصی اطلاعات سپاه، هیچ خبری از وی نیست ….

——————————————————

javanmir-moradi-hamsarash

بی‌خبری از وضعیت سلامتی جوانمیر مرادی

همسر جوانمیر مرادی:
تا روز ۱۶ دیماه و پس از گذشت ۳ روز از دستگیری جوانمیر مرادی، فعال کارگری توسط نیروهای لباس شخصی اطلاعات سپاه، هیچ خبری از وی نیست. اینکه در کجا و یا توسط کدام نهاد اطلاعات بازداشت شده است نیز خبری در دست نیست.
امروز ۱۶ دیماه  پس از گذشت ۳ روز از دستگیری  این فعال کارگری  توسط نیرو های لباس شخصی اطلاعات سپاه، هیچ خبری از وی  نداریم. اینکه در کجا و یا توسط  کدام نهاد اطلاعات بازداشت شده است نیز بیخبریم. امروز هم مثل روزهای قبل پیگیر شدیم تا اینکه متوجه شدیم ظاهرا توسط اطلاعات سپاه ۱۱۳و۱۱۴ کرمانشاه بازداشت‌ شده و در آنجا زندانی ست.

من همسر جوانمیر این حق رو دارم که پیگیر مسئله بازداشت ایشان که بیگناه دستگیرش کردند، باشم و این حق قانونی من است. امروز صبح دم درب اطلاعات، آقای بازجو پیغام فرستاده و من را  تهدید به بازداشت میکنه. و به گفته خودش “به خدا قسم حکم بازداشت فوزیه خالصی حاضره و اگر هر گونه خبری یا مطلبی و یا مصاحبه ای با هر رسانه ایی در این مورد داشته باشه بلافاصله او را نیز بازداشت میکنیم و میاریمش  تو.

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.