تجمع اعتراضی گروهی از نیرو‌های شرکتی مرکز بهداشت بافق

روز یکشنبه ۱۴ دی ۹۹، گروهی از نیرو‌های شرکتی مرکز بهداشت بافق در مقابل ساختمان فرمانداری این شهر، تجمع اعتراضی برپا کردند. ….

——————————————-

6428

این افراد عدم تبدیل وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مزایای قانونی را از جمله مطالبات خود برشمرده و گفتند: “همراه با نیروهای رسمی بهداشت فعالیت کرده‌اند، اما از کمترین حقوق برخوردار هستند.

——————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.