تجمع کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

کارکنان معترض می گویند، ۹ سال از تبدیل وضعیت آن ها گذشته اما طرح طبقه بندی که اکثر پتروشیمی ها اجرا کرده اند با مخالفت مدیرعامل برای کارکنان سازمان منطقه ویژه اجرا نشده است. ….

———————————————————-

6270

تجمع کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

صبح روز یکم دی ماه کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در محل سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر دست به اعتراض زدند‌. کارکنان معترض می گویند، ۹ سال از تبدیل وضعیت آن ها گذشته اما طرح طبقه بندی که اکثر پتروشیمی ها اجرا کرده اند با مخالفت مدیرعامل برای کارکنان سازمان منطقه ویژه اجرا نشده است.

———————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.