جو امنیتی شدید در بانه، کردستان

سپاه تروریستی پاسداران در بانه با حمله به کولبران به بهانه هلاکت فخری زاده و احتمال عبور افراد مرتبط با این واقعه از منطقه مرزی شهرستان بانه، ١١ نفر از اهالی را بدون هیچ مدرکی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند. ….

———————————————–

6170

به گزارش منابع محلی؛ سپاه تروریستی پاسداران در بانه جو امنیتی شدید ایجاد کرده و با حمله به کولبران زحمتکش به بهانه هلاکت فخری زاده و احتمال عبور افراد مرتبط با این واقعه از منطقه مرزی شهرستان بانه، ١١ نفر از اهالی را بدون هیچ مدرکی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند.

اسامی ١١ نفر دستگیرشده به شرح زیر است:
١. شورش شوریای
٢. زانکو رحمتی
٣. سرحد صالحی
۴. کاظم خضری
۵. باقی محمودی
۶. ریبوار سوری
٧. رحمان شادانی
٨. هوشیار شعبانی
٩. حسین خمی
١٠. محمد عبداللهی
١١. رحمان رسولی

——————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.