بزرگترین اعتصاب تاریخ هند! اعتصابیون پایتخت را محاصره کرده اند و در محل اعتصاب برای یکدیگر غذا و خوراکی تهیه میکنند!

نیم میلیون کشاورز در هند در اعتراض به قانون جدید کشاورزی پایتخت این کشور را محاصره کردند. ….

————————————————-

6120

بزرگترین اعتصاب تاریخ هند! اعتصابیون پایتخت را محاصره کرده اند و در محل اعتصاب برای یکدیگر غذا و خوراکی تهیه میکنند!


کشاورزان می‌ گویند که این قانون به شرکت‌های بخش خصوصی اجازه می‌ دهد که محصولات کشاورزان را به قیمت‌ های پایین خریداری کنند. یکی از رهبران اصلی اعتراض‌ها میگوید: «اگر اجازه دهیم بنگاه‌های بزرگ درباره قیمت و خرید محصولات ما تصمیم‌ بگیرند، درآمد و زمین‌هایمان را از دست خواهیم داد»

دولت هند می‌گوید قوانین جدید برای حمایت از بخش خصوصی لازم است اما از چند ماه پیش اتحادیه‌های کشاورزی با این قانون مخالفت کرده اند و به نشانه اعتراض برخی از بزرگراه‌ها را مسدود کردند. راه پیمایی جمعی به سمت دهلی نو و محاصره پایتخت بخشی از این اعتراضات است.

در سالهای گذشته اقتصاد هند هر چه بیش تر به سمت خصوصی سازی موسسات و شرکت های دولتی پیش رفته و این موضوع باعث اعتراضات و مقاومت بسیاری از سوی کارگران و کشاورزان شده است.
به عنوان نمونه در دی ۹۸ بیش از ۲۵۰ میلیون کارگر و کارمند هندی در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت و واگذاری اموال عمومی به بخش خصوصی اعتصاب کردند.

چهار سال پیش هم ۱۸۰ میلیون نفر از کارگران در سراسر هند شامل کارگران بخش بانک، معلمان مدرسه، کارگران پست، کارگران معدن و کارگران ساختمانی در اعتراض به پایین بودن دستمزدها دست به اعتصاب سراسری زدند. در حالیکه دولت هند معتقد بود دستمزدها مناسب است چون باعث افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی در هند میشود!
یکی از موفق ترین اعتراضات کارگری در هند در مهر ۹۹ در پی چند روز اعتصاب اتفاق افتاد. دولت تصمیم به خصوصی سازی صنعت برق گرفته بود اما کارگران صنعت برق هندوستان متحدانه علیه این تصمیم دولت ایستادند.
این بار نوبت کشاورزان هند است که با حمایت دانشجویان، اتحادیه‌های کارگری و گروه های مدنی سیاست‌های ضد کارگری دولت هند را به عقب برانند.

————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.