کتاب «انقلاب یا کودتای فرهنگی»، نوشته مراد دلاشوب

این کتاب ادای دینی است به جانباختگان انقلاب فرهنگی خونین فروردین ۵۹ و فروردین سال ۶۰ که می شد هنوز زنده یاشند ….

————————————————————–

enghelab-kodeta

کتاب «انقلاب یا کودتای فرهنگی»

مراد دلاشوب

دریافت کتاب از آدرس زیر:
http://lajvar.se/pdf/enghelab-kodeta.pdf

—————————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.