در پی اعتراض مردم شهردار “سربندر” تعلیق شد!

آب گرفتگی و بالا زدن فاضلاب یک هفته است زندگی مردم سربندر را پریشان کرده است و نهادهای حکومتی مسئول جز بالاکشیدن بودجه های شهر کار دیگری در رفع این وضع ناگوار نکرده اند ….

————————————————–

6080

در پی اعتراض مردم شهردار “سربندر” تعلیق شد!

سربندر:
به دنبال اعتراض  گسترده ی مردم در اعتراض به فساد و ناکارآمدی شهرداری و دیگر نهادهای حکومتی، دیروز استاندار خوزستان برای فرونشاندن اعتراضات فزاینده ی مردم،  “محمد عبیاوی”، شهردار فاسد سربندر، را از کار تعلیق کرد.
آب گرفتگی و بالا زدن فاضلاب یک هفته است زندگی مردم سربندر را پریشان کرده است و نهادهای حکومتی مسئول جز بالاکشیدن بودجه های شهر کار دیگری در رفع این وضع ناگوار نکرده اند.

————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.