تجمع خودجوش کارگران هفت‌تپه و تاکید بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت

به گفته کارگران از آن جا که برخی از افراد منتسب به مالکان شرکت، فعالین کارگری را به عنوان صحنه‌گردان اعتراضات معرفی کرده و مدعی عدم اعتراضات کارگری بودند، این تجمع خودجوش، بدون حضور فعالین کارگری و با شرکت کارکنان شرکت به صورت خودجوش صورت گرفت. ….

————————————————–

5957

تجمع خودجوش کارگران هفت‌تپه و تاکید بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت

امتداد:
در حالی که اخبار مربوط به شرکت هفت‌تپه، بخصوص در رسانه‌های اصولگرا و صدا و سیما، همچنان حول محور حل و فصل مشکلات کارگران این شرکت چرخیده و هر روز خبر جدیدی از تحقق وعده‌ای دیگر در این باره مطرح می‌شود، بنا بر گفته کارگران، هنوز هیچ خبری از حل و فصل این مشکلات نیست.

در همین رابطه، صبح دیروز، کارگران بخش‌های مختلف شرکت هفت‌تپه به صورت خودجوش در حین شیفت کاری خود دست به اعتراض زده و با در دست داشتن بنرهای اعتراضی بر لزوم توجه به مطالبات به حق و قانونی خود و همچنین خلع ید از مالکان کنونی شرکت تاکید کردند.

به گفته کارگران از آن جا که برخی از افراد منتسب به مالکان شرکت، فعالین کارگری را به عنوان صحنه‌گردان اعتراضات معرفی کرده و مدعی عدم اعتراضات کارگری بودند، این تجمع خودجوش، بدون حضور فعالین کارگری و با شرکت کارکنان شرکت به صورت خودجوش صورت گرفت.

—————————————————–

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.