سفره‌ بی‌گوشت و برنج بیکارشدگان کرونا

مطابق نتایج پژوهش مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی مصرف گوشت قرمز حدود ۷۲ درصد از خانواده‌های افراد بیکارشده، به صورت جدی کاهش پیدا کرده‌ است. ….

———————————————————–

sofre.khali

سفره‌ بی‌گوشت و برنج بیکارشدگان کرونا

حدود ۱۵ درصد از خانواده‌های بیکارشدگان، حتی پیش از دوره بیکاری نیز توان خرید گوشت قرمز به صورت ماهانه را نداشته‌اند.
حدود ۷۶ درصد از خانواده‌ها، دچار کاهشی محسوس در مصرف مرغ، حدود ۷۱ درصد از خانواده‌ها کاهش در مصرف برنج، ۶۱ درصد خانواده‌ها دچار کاهش مصرف در لبنیات و حدود ۴۲ درصد خانواده‌ها، کاهش در مصرف تخم مرغ را در این دوره شیوع ویروس کرونا تجربه کرده‌اند. حدود ۷۰ درصد از خانواده‌ها، کاهش در مصرف ماهانه‌ی میوه را نیز گزارش کرده‌اند.

———————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.