تجمع کارگری در عسلویه

در این حرکت اعتراضی کارگران محوطه کارگاهی را مسدود  کردند و مانع ورود حراست شدند. ….
——————————————-

asaloye-3
تجمع کارگری در عسلویه

در هفته گذشته کارگران پیمانی شرکت توسعه انرژی پتروالکتریک شاغل در خطوط زیر مجموعه شرکت توسعه پلمیر پاد جم با حراست شرکت این نیروی سرکوب مستقر در محیط های کارگری درگیر شدند. در این حرکت اعتراضی کارگران محوطه کارگاهی را مسدود  کردند و مانع ورود حراست شدند.

پیمانکار با وعده دادن از کارگران میخواهد که به سر کارشان برگردند اما کارگران زیر بار نرفته و پیگیر وعده های داده شده در زمینه افزایش حقوقها و بهبود شرایط کاری خود و کوتاه شدن دست پیمانکاران میشوند. بنا بر خبرها با نزدیک شدن به آخر سال و گرانتر شدن هر روزه قیمت ها و سطح نازل حقوقها فضای اعتراض در میان کارگران تشدید شده و کارگران پیگیر خواستهایشان هستند.  بنا بر خبر دیگری روز دوازدهم ابان ماه عده از کارگرای بیکار در این هفته با خواست اشتغال و پارتی بازی در استخدام ها به کار مقابل  مدیریت کار و اشتغال سازمان منطقه ویژه پارس تجمع کردند.  بنا بر خبر هم اکنون در این پروژه نیروی جدید استخدام میشود. و وقتی کارگران بیکار مراجعه میکنند به آنها گفته میشود که نیرو نمیگیرند . اما اگر رشوه بدهند به آن ها نامه شروع کار میدهند. رشوه گیری برای بکار گیری در پروژه  ها یک شکلی از دزدی و چپاول در این منطقه است.‎

——————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.