فساد در خبرگزاری های رسمی کشور!

قرارداد ۵۴۰ میلیونی خبرگزاری فارس و ۷۸۰ میلیونی خبرگزاری تسنیم با بانک آینده و ایران مال! ….

————————————————-

5774

فساد در خبرگزاری های رسمی کشور!

در یک افشاگری تازه موضوع قرارداد ۵۴۰ میلیونی خبرگزاری فارس و ۷۸۰ میلیونی خبرگزاری تسنیم با بانک آینده و ایران مال منتشر شد.  در این افشاگری نام روزنامه خراسان هم در موضوع کشت و صنعت مغان  برده می شود.

واقعیت این افشاگری این است که همه رسانه های رسمی و دولتی کشور با استفاده از بودجه دولتی و دیگر نهادها ایجاد و با دریافت انواع آگهی های تجاری قوی تر شده و رسانه های مستقل به حاشیه رانده شده و حذف شده اند.
زیست دو گانه رسانه های رسمی کشوریعنی دریافت بودجه دولتی و استفاده از تبلیغات رپرتاژی مهم ترین دلیل گسترش فساد و بی اعتمادی جامعه شده است.

———————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.